คลังเก็บป้ายกำกับ: Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ลองเช็คดูซิว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้หรือไม่

        การที่จะเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารองค์กรที่ดีได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างไม่ใช่สักแต่ว่าแค่สั่งงานเป็นเพียงอย่างเดียว ทำอย่างไรถึงจะบริหารจัดการกับคนร้อยพ่อพันธุ์แม่ที่มายู่รวมกันกลุ่มใหญ่นี้ ให้ทุกคนเกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อให้องค์กรนั้นเติบโตและเจริญรุ่งเรือง  การเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารที่ดีต้องมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้าง อ่านได้จากหัวข้อด้านล่างนี้ค่ะ 

1.เป็นคนยุติธรรม  ไม่ลำเอียง ไม่เลือกที่รักมักที่ชั่ง วางใจให้เป็นกลาง มองทุกคนจากผลลัพธ์ที่ได้ของการทำงาน

2.เป็นคนมีเหตุผล เมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นต้องใช้สติในการแก้ไข ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา

3.รับฟังทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต้องฟังเหตุที่เกิดก่อน ไม่ใช่เอาแต่ด่าอย่างเดียว โดยที่ยังไม่ได้ฟังคำอธิบายอะไรเลย

4.รู้จักให้กำลังใจ และพูดปลอบใจลูกน้องืเมื่อยามที่ลูกน้องเกิดท้อแท้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

5.เป็นคนสุจริต ไม่คดโกงไม่ยักยอกเงินบริษัทและต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว ไม่คิดแต่จะกอบโกยเงินอย่างเดียว 

6.ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกน้อง ไม่ใช่เมื่อถึงเวลามีปัญหาก็เอาแต่ตัวเองรอดเพียงผู้เดียว โดยไม่สนใจว่าลูกน้องจะโดนอะไรบ้าง

7.สร้างความสามัคคี ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อองค์กร ไม่เสี่ยมลูกน้องให้ทะเลาะกันเอง

8.ไม่หลงลมปากลูกน้องที่ชอบเลีย  ต้องมีจิตใจหนักแน่นอย่าหูเบา เชื่อคนง่าย 

9.มีความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี  ไม่ใช่มีอะไรก็มาผลักภาระให้ลูกน้องเป็นคนทำเสียหมด

10.เป็นผู้เสียสละไม่เอาเปรียบลูกน้อง เวลาได้รับมอบหมายให้แบ่งงานกันทำหัวหน้าจะต้องเสียสละทำมากกว่าลูกน้องไม่ใช่จ้องแต่จะเอาเปรียบ

11.ทำงานเป็นไม่มั่ว ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องรู้ว่าที่เติบโตมานั้น มาจากความสามารถของการทำงาน

12.สอนงานลูกน้องไม่หวงวิชา ถ่ายทอดความรู้ในการทำงานทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาให้กับลูกน้อง 

13.ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน  คนที่โตเป็นผู้ใหญ่และเป็นหัวหน้าคนนั้น ต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนเรื่องงานอันไหนเรื่องส่วนตัว ไม่นำมาคิดปะปนกันเพราะจะทำให้งานในองค์กรเกิดความเสียหายได้

14.เป็นผู้กล้าคิดกล้าทำ ต้องกล้าที่จะตัดสินใจ และกล้าที่จะออกมารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจทำนั้น ไม่ว่าผลจะออกมาดีหรือเสียต้องไม่โยนความผิดไปที่ลูกน้องหรือใครก็ตาม

15.มีความเมตตา และรู้จักให้อภัยลูกน้อง เมื่อลูกน้องได้ออกมายอมรับและสำนึกผิดในการกระทำนั้นแล้ว

16.ปกป้องลูกน้องในทางที่ถูก  หากลูกน้องทำผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่ปกป้องลูกน้องที่ทำผิด

17.ให้โบนัส ให้รางวัลกับลูกน้องตามสมควร เพื่อแสดงความมีน้ำใจต่อลูกน้อง ที่พวกเขาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานให้กับองค์กรมาตลอดทั้งปี

 

สนับสนุนโดย    Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ